Nyt fra Ringsted i politiets døgnrapport

Profilbillede

Ringsted er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Faurbjergvej, Tuse Næs, Holbæk
Klosterkrogen, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Kong Haralds Vej, Roskilde
Iriskvej, Greve
Karlslunde Strandvej, Karlslunde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Skottehusvej, Kisserup, Lejre
Boserupvej, Roskilde

Flere morgen-færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

I alt fire anmeldelser om færdselsuheld enten på Sydmotorvejen eller ved afkørsel 33 Lellinge indgik til politiet mandag morgen og formiddag frem til kl. ca. 10.00.
Første anmeldelse kom kl. 06.46, hvor to bilister var stødt sammen på motorvejen i nordgående spor. En ambulance var sendt til uheldsstedet, hvor politiet kunne konstatere, at en bilist var kørt op i bagenden på en anden bilist.
Parterne var sluppet uden skader som følge af sammenstødet, så ambulancen kørte fra stedet uden at komme i brug, og de to parter var begge kommet ind i nødsporet og havde ikke brug for politiets assistance.

Kl. 07.12 kom næste anmeldelse om et sammenstød på motorvejen i det nordgående spor, men ca. to km. syd for afkørsel 33 Lellinge, i en trafikkø, der måske var opstået i anledning af det første uheld.
En 22-årig mand fra Nykøbing F havde for sent opdaget, at de forankørende var standset op, så han påkørte bagenden af den forankørende, som igen blev skubbet fremad med påkørsel af en tredje part til følge.
Heller ingen af disse tre parter i dette uheld kom til skade, så politiet registrerede blot omstændighederne og parterne heri, så opgaven kunne afsluttes kl. ca. 07.50.
Allerede kl. 08.21 kom endnu en anmeldelse om et sammenstød på Sydmotorvejen, hvor to bilister var stødt sammen og tilsyneladende uden at være kommet til skade som følge heraf. En ambulance var rutinemæssigt blevet sendt til uheldsstedet, men der blev altså ikke brug for den.

Parterne i uheldet holdt i begge vognbaner på motorvejen, som derfor var helt spærret i et kortere tidsrum og med op til seks km. trafikkø til følge.
Også dette uheld var sket som følge af uopmærksomhed, således at en bilist havde påkørt en anden bilist bagfra.

Kl. ca. 09.10 var de implicerede køretøjer fjernet fra uheldsstedet, så motorvejen kunne åbnes i begge spor.
Den sidste af anmeldelserne om færdselsuheld kom kl. 09.52 med hjælp fra en dansk bilist fra en 23-årig litauisk lastbilchauffør. Han var kørt fra Sydmotorvejen og ad afkørsel 33 Lellinge, hvor han i lyskrydset ved Ringstedvej ifølge egne oplysninger var blevet påkørt af en anden bilist under svingning til venstre ad Ringstedvej mod vest. Denne bilist var kørt fra stedet ad Ringstedvej mod øst/Køge uden at give sig til kende og var ifølge et vidne kørende i en lille lys bil. Bilisten kunne ifølge lastbilchaufføren måske mistænkes for ikke at have respekteret lyssignalet på stedet og havde fået skader på højre bageste del af køretøjet som følge af sammenstødet.
Politiet har nu optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at få identificeret den flygtede part i uheldet.

Politiet vil generelt henlede opmærksomheden på at holde fornøden afstand i tæt trafik på motorvejen, så pludselige opbremsninger eller uventet stop i trafikken på grund af kødannelse ikke bliver årsag til sammenstød.

På Sydmotorvejen i det nordgående spor mellem afkørslerne 34 Herfølge og 33 Lellinge findes på en kortere strækning pilafmærkning på kørebanen, hvor den vejledende afstand mellem køretøjer bør være så stor, at to pile på kørebanen kan ses mellem køretøjerne.

Opfordringen til bilisterne er naturligvist også, at denne sikre afstand mellem to køretøjer ikke bliver udnyttet til at ”mase” sig ind mellem nogle køretøjer for at komme hurtigere frem i den tætte trafik i myldretiden. Den mindre afstand mellem bilisterne kan hurtigt udvikle sig til mindre alvorlige sammenstød, så rejsetiden kan blive forøget på grund af kødannelse på grund af uheldene sammenlignet med måske lidt langsommere kørsel i sin egen vognbane frem mod sin destination.

Kørsel uden førerret – Vestmotorvejen, Ringsted
Kl. 15.28 standsede politiet rutinemæssigt en personbil, som blev ført ad motorvejen i vestlig retning ved afkørsel 35 Ringsted Ø.
Bag rattet i bilen sad en 63-årig mand fra Slagelse, som ikke havde erhvervet sig et kørekort og derfor ikke måtte være fører af et køretøj. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret i en bil, som han havde lånt af en 43-årig kvinde fra Ringsted.

Politiet fik bilen parkeret væk fra motorvejen og afleverede efterfølgende bilnøglerne til den kvindelig bilejer, som samtidig blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med overdragelse af bilnøglerne til en person uden førerret.
Begge sigtede vil således høre nærmere fra politiet i nærmeste fremtid.

Brandundersøgelse – Bjergmarken, Holbæk

Kl. 15.38 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en lejlighed i en beboelsesejendom, idet der var melding om brand i et køkken i en lejlighed.
Branden var hos en 38-årig kvinde, der sammen med sine børn var kommet ud i sikkerhed, ligesom hun havde advaret øvrige beboere i opgangen om branden.
Brandvæsnet fik hurtigt slukket branden, der havde begrænset til køkkenet i den 38-åriges lejlighed. Der havde ikke umiddelbart ikke været åben ild, men en del røg fra en gryde med olie på komfuret i køkkenet. Brandskaderne begrænsede sig til området omkring komfuret og køkkenelementer i nærheden.

Den kvindelige beboer og hendes børn blev tilset af personalet fra den tilkaldte ambulance, men de havde ikke behov for yderligere behandling.

Politiet har optaget rapport branden, der formentlig er opstået i forbindelse med uforsigtighed med gryden på komfuret. Politiets indsats var afsluttet på stedet efter ca. en time.

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 15.46 slog en 27-årig mand fra Korsør alarm til politiet, fordi han var blevet impliceret i et færdselsuheld på Vestmotorvejen ca. fire km. fra Ringsted. Modparten i uheldet var kørt var stedet uden at give sig til kende og i øvrigt deltage i de foranstaltninger, som uheldet gav anledning til.

Politiet fik på uheldsstedet kontakt til den 27-årige, hvis bil havde skader i fronten. Han havde inden uheldet kørt i vestlig retning i overhalingssporet i forbindelse med overhaling af flere lastbiler i vognbanen nærmest nødsporet.

En bilist bagfra havde overhalet højre om ved at presse sig ind mellem lastbiler, inden denne bilist ifølge den 27-årige var kørt ud i overhalingssporet igen og accelererede op.
Kort efter bremsede denne bilist helt op og holdt stille, medens trafikken foran kørte videre. Den 27-årige kunne trods opbremsning ikke undgå at påkøre bagenden på bilen.
Begge parter kørte ind i nødsporet, men modparten forlod pludselig stedet uden at tale med den 27-årige om uheldet.

Den flygtede bilist blev beskrevet som en 20-30 årig mand, der kørte i en lys VW med gule nummerplader og med anhængertræk. Bilens emblem bagpå var faldet af, og bilen havde i øvrigt skader på både kofangeren og anhængertrækket som følge af uheldet.
Politiet har optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at få identificeret modparten i færdselsuheldet. Ingen af parterne kom til skade.

Narkokørsel – Strandvej, Høng - Kalundborg

Kl. 16.45 anholdt og sigtede politiet en 32-årig mand fra Fredericia for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en udtagelse en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Ægkastende bilist – Ringstedvej, Holbæk

Kl. 17.46 anmeldte en 43-årig kvindelig bilist, at hun under kørsel ad Ringstedvej var blevet overhalet af en anden personbil. I forbindelse hermed var der blevet kastet et æg på kvindens bil.

En passager i kvindens bil havde været hurtig med mobilen, hvormed der blev optaget et foto af den overhalende bilist, således at oplysninger om bilistens nummerplade kunne videregives til politiet.

Politiet fik ud fra disse oplysninger identificeret bilejeren som en 18-årig mand fra Holbæk, som politiet senere på aftenen traf på sin bopæl. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen i forbindelse med det kastede æg mod kvindens bil. Den 18-årige erkendte forseelsen og kan nu se frem til at modtage en bøde.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Herfølge – Køge

Kl. 17.58 var der sket endnu et uheld på Sydmotorvejen i det sydgående spor omkring af kørsel 34 Herfølge.

Det viste sig, at en 46-årig mand fra Præstø måske havde fået et mindre ildebefindende under kørslen i sin personbil, hvormed han påkørte bagenden af en forankørende lastbil ført af en 48-årig mand fra Rønnede.

Ingen var kommet egentlig til skade som følge af sammenstødet, men den 46-årige blev i en tilkaldt ambulance bragt til kontrol på skadestuen.

Færdselsuheld – Københavnsvej / Lyngvej, Køge

Kl. 20.26 rykkede politiet ud til et færdselsuheld i krydset Københavnsvej – Lyngvej, idet en cyklist og en bilist var stødt sammen.

Det viste sig, at en 29-årig mand fra Køge var kørt i en personbil i sydlig retning ad Københavnsvej og standset for rødt i lyskrydset. I samme retning var en 16-årig ung mand fra Køge også kørt på cykel frem til lyskrydset, hvor han også standsede.

Da lyssignalet skiftede til grønt, fortsatte cyklisten ligeud ad Københavnsvej mod syd, mens bilisten foretog svingning til højre ad Lyngvej mod vest. Herunder stødte de to trafikanter sammen, så der skete skade på begge køretøjer.

Hverken cyklisten eller bilisten kom selv til skade ved uheldet, som politiet har optaget rapport om ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være overtrådt.

Ung knallertfører ramt af flugtbilist – Klosterparkvej, Kalundborg

Kl. 20.27 kom et alarmopkald om et uheld på Klosterparkvej, hvor en 15-årig ung mand fra Kalundborg var blevet påkørt bagfra på sin knallert. Knallertføreren kørte mod nordøst blev ramt af en bagfrakommende bil, som ikke standsede efter påkørslen, men flygtede fra stedet. Den 15-årige ramte kantstenen og styrtede på knallerten. Han slog sin arm i faldet, og knallerten fik store skader. Politi og ambulance kørte til uheldsstedet, hvor den 15-årige blev tilset. Han var ikke kommet noget alvorligt til, men knallerten var ødelagt. Politiet undersøgte uheldsstedet, hvor der blev fundet vragdele af et sidespejl fra flugtbilen i en guld/bronze farve.

Politiet søger vidner i sagen, som kan give flere oplysninger om flugtbilen og føreren. Borgere som har set uheldet eller den en bil, som kørte fra uheldsstedet på Klosterparkvej i nordøstlig retning mod Esbern Snaresvej i Kalundborg kort efter kl. 20.26. Vidner som har bemærket et bil i denne specielle guld/bronze farve, som har skader på højre sidespejl bedes også kontakte politiet. Ring på tlf. 114, hvis du har oplysninger i sagen.

Narkokørsel – Hovedgade, Svinninge – Holbæk

Kl. 21.00 anholdt og sigtede politiet en 40-årig mand fra Kalundborg for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, efter at en narkometertest havde givet politiet mistanke om, at han kunne være påvirket af kokain under kørslen.
Den 40-årige mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Brandundersøgelse – Wiemosen, Roskilde

Kl. 22.06 slog en beboer i en beboelsesejendom alarm til politiet og brandvæsnet, da han havde opdaget en brand i en 27-årig kvindes lejlighed, hvor der gået ild i noget brændbart i et vinduesparti.

Af sikkerhedsmæssige årsager iværksatte politiet evakuering af den opgang, hvor den 27-åriges lejlighed var, idet der kom røg ud fra lejligheden. Der var umiddelbart ingen flammer at se, men brandvæsnet fik efter adgang til stedet hurtigt slukket branden. Der var kun sket mindre skade i vindueskarmen og lidt røgskade i øvrigt i lejligheden.

Politiet fik senere kontakt til den 27-årige kvinde, som på grund af sin personlige tilstand ikke umiddelbart kunne bidrage til opklaring af brandårsagen.
Kvinden blev tilset af en læge og lod sig indlægge på et sygehus til fornøden behandling og omsorg.

Kl. ca. 22.45 var både brandvæsnets og politiets akutte indsats afsluttet på stedet, så beboerne kunne vende retur til deres boliger i beboelsesejendommen.

Narkokørsel – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 22.39 anholdt og sigtede politiet en 34-årig mand fra Hvalsø for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Medicin-/spirituskørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 02.09 anholdt og sigtede politiet en 50-årig mand fra Holbæk for kørsel i en personbil under påvirkning af både alkohol og trafikfarlige, trekantmærkede medicinske medikamenter. Han blev løsladt efter udtagelse af blodprøve til nærmere undersøgelse for ulovlige stoffer i hans blod, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler