Nyheder fra Ringsted

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ringsted og omegn

Job tilbydes:
Vejleder til målgruppen unge ledige under 30 år
Vi søger en ny kollega til vores ungeprojekt (P10) i Midtsjællands Aktiverings Center (MAC).Du ansættes i MAC med base på Prinsensvej 10. MAC består ud over P10 af 4 andre tilbud fordelt over 3 matrikler.Vi går efter din personlighed, herunder din empati, innovative evner og at du er relations- og resultatskabende.Vi arbejder med målgrupperne uddannelsesparate og jobparate samt aktivitetsparate borgere under 30 år. Vi gennemfører individuelle forløb med det formål at få afklaret og opkvalificeret borgeren således at den korteste vej til selvforsørgelse, hvilket oftest opnås gennem praktik i virksomheder. Som vejleder er man også med til at etablere og følge op på virksomhedsrettede praktikker.Det er vores holdning, at der skal være plads til alle, alle skal have mulighed for udvikling og alle behandles med ligeværdig respekt. Vi holder fokus på borgerens behov og ønsker for en fremtidig selvforsørgende tilværelse.Vi tænker på tværs i den samlede organisation for at skabe helhedsorienterede løsninger for den enkelte borger.Vi tror på at tilknytningen til arbejdsmarkedet, det rigtige match og den rigtige placering er af afgørende betydning for borgerens muligheder for at blive fastholdt i job.Vi har et tæt og udbytterigt samarbejde med Nytteindsatsen og team Kompas, som vi deler lokalitet med.Vi har et rigtig godt samarbejde med sagsbehandlerne.Vi samarbejder med UU-vejlederne, virksomhedskonsulenterne, Ungeliv (Ringsteds tilbud til psykisk sårbare unge), og Gældsrådgivningen.Vi har en lang række af eksterne samarbejdspartnere.Dine opgaver:Vejlede borgerne til den korteste vej i uddannelse eller job.Etablere og følge op på virksomhedspraktikker.Planlægge, gennemføre, evaluere og udvikler opkvalificerings- og virksomhedsrettede forløb.At dokumenterer resultater/progression/udvikling.At udarbejde progressionsrapport til i sagsbehandleren i samarbejde med borgeren.At registrerer og herefter indberette fremmøde til sagsbehandleren.At gennemføre forløb i forbindelse med CV på JOBNET.At gennemføre visitationer sammen med borgeren, sagsbehandler og kolleger fra MAC.At medvirke til at vores team opnår de aftalte målsætninger og resultater.At være med til at udvikle og tilpasse indsatser og forløb.Hvem er du Har erfaring inden for beskæftigelsesområdet.Har kendskab til målgrupperne og lovgivningen på arbejdsmarked.Er fleksibel og kan trives med en omskiftelig hverdag.Trives med unge mennesker og kan møde dem i voksenhøjde på en lyttende og anerkendende måde.Har bred undervisningserfaring og kan tilrettelægge og varetage ansvaret for et forløb.Er nysgerrig, undersøgende, løsningsorienteret og vover at tænke kreativt.Har forståelse for og indsigt i ledighedspsykologi.Skal kunne handle forandringsorienteret – vores dage forløber ikke altid som planlagt.Har pædagogisk erfaring og viden, men at du samtidig kan afstikke fra metoderne, når det er mere hensigtsmæssigt.Kan kombinere undervisning og vejledning i forhold til borgerens behov for støtte og/eller udfordring.Trives med kontakten til virksomhederne, etablering af praktikker og at du er en god som relations skaber.Er stærk i skriftlig kommunikation.Vi kan tilbyde digEn god arbejdsplads i et uformelt og fleksibelt miljø.Vi har en direkte men kærlig tone i huset.Vi arbejder meget selvstændigt og er gode til at hjælpe hinanden på tværs af forløb og afdelinger.Vi passer godt på hinanden.Vi sikrer, at vi i fælleskab får ladt vores batterier op.En stilling hvor du i stor grad kan påvirke din egen arbejdssituation.En stilling hvor du samarbejder med meget forskellige kolleger, men som alle arbejder med hjertet.Vores værdier: respekt, troværdighed, empati, samarbejde, anerkendelse, arbejdsglæde og humør. Det forventes, at der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 16. december 2022.Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Midtsjællands Aktiveringscenter
Indrykket 29. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret