Nyheder fra Ringsted

16 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ringsted og omegn

Job tilbydes:
To kreative og inspirerende lærere søges til Vigersted Skoles skønne elever
Er det lige dig - søger vi dels en lærer, til undervisning på 9. årgang i dansk, engelsk og kulturfagene. Er du også til undervisning i de naturfaglige fag er det en mulighed.Dels søger vi en lærer til undervisning i HDS, billedkunst, historie og kristendom på 0. – 5. årgang. Har du også kompetencer til undervisning i idræt, vil der mulighed for dette.Er du lærer med høje forventninger til alle elevers læring og trivsel? Kan du skabe en kreativ og eksperimenterende undervisning? Og er du velfunderet og stærk didaktiker, der kan byde aktivt ind i teamsamarbejdet?Vigersted Skole er en skole med fokus på udvikling – og er inde i en forandringsproces både i forhold til den faglige udvikling og kulturen. Vi arbejder med at styrke elevernes motivation, læring og virkelyst, og vi har på skolen stort fokus på udvikling af positive læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever. Vi forventer, at du i lighed med resten af medarbejdergruppen er meget engageret og involveret i udviklingen, og at du aktivt bidrager til den fælles proces.  Vi arbejder med at se udviklingspotentialet i alle børn og rykke dem til at blive endnu dygtigere. En skole med mange to-lærer timer, specialpædagogisk sparring/støtte og egen psykolog tilknyttet.Vi ønsker, at du kan:motivere og engagere eleverneskabe virkelyst og trivsel gennem tydelig klasseledelseudstråle empati og glæde ved samværet med skolens eleverarbejde anerkendende og inkluderendearbejde engageret i teams på flere niveauersætte dine meninger i spil i den fælles udvikling af skolenlave en kreativ og praktisk undervisningVi tilbyder:et spændende, udfordrende og kreativt undervisningsmiljø med udviklingsmulighederen skole, der vægter fagligheden højtfaglig kvalificeringen aktiv rolle i udviklingen af skolenengagerede kollegerpersonligt og kollektivt handle- og råderumen skole, der vægter kollegialt samværelever, der kan lide deres skoleperiode læste fag, eksamener to gange om året.en skole, der har en positiv og aktiv forældregruppe og en skolebestyrelse med positivt engagement og opbakningledelse tæt på elevernes læringSkolenVigersted Skole er beliggende ca. 10 kilometer nord for Ringsted i landsbyen Vigersted, med gode muligheder for inddragelse af naturen. Til skolen er der gode offentlige transport muligheder til og fra Roskilde og Ringsted, som er tilpasset skolens ringetider. Vigersted Skole har ca. 270 elever i 0. – 9 klasse, samt en centerafdeling for børn med autismespektrum-forstyrrelse.Der er en lokal arbejdstidsaftale i Ringsted, som bl.a. giver mulighed for at lægge noget af sin forberedelsestid hjemme. Vigersted Skoles samlede personale er på cirka 65 personer.Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Annette Hjorth tlf. 3162 7602 eller viceskoleleder Pia Gabel tlf. 3162 7603. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32 med ansættelse snarest muligt.Se evt. vores hjemmeside www.vigersted-skole.dk eller Facebook @VigerstedSkole4100Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Vigersted Skole
Indrykket 30. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret