Nyheder fra Ringsted

9 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ringsted og omegn

Job tilbydes:
Myndighedsenheden søger socialrådgiver eller socialformidler
Fast stilling 37 timer ugentligt.Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø - en arbejdsplads som er præget af ønsket om at finde den bedste helhedsorienterede løsning for borgeren? Trives du med en stor grad af selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen - selvfølgelig i samspil med kolleger og samarbejdspartnere? Så har vi måske lige jobbet til dig.I Myndighedsenheden sætter vi faglighed, kommunikation samt kvalitet i sagsbehandlingen højt. Vi har fokus på vores kerneopgave, og vi vægter samarbejdet på tværs af afdelingens områder højt af hensyn til en helhedsorienteret sagsbehandling omkring den enkelte borger.Du vil blive en del af Myndighedsenhedens, Team sociale opgaver. Med borgeren som midtpunkt og på baggrund af lovgivning, politisk serviceniveau og vores faglige viden og erfaring, løser teamet myndighedsopgaven inden for det specialiserede voksenområde for borgere over 25 år. Kom og bliv en del af en god afdeling med mange kompetencer og høj faglighed, som vi gerne deler med hinanden.Hvem er du?Vi ønsker os en kollega, der:er uddannet socialrådgiver eller socialformidlerhar erfaring med myndighedsopgaver og lovgivning inden for det specialiserede voksensocialområdegerne kender til KMD Nexuskan arbejde selvstændigt med udgangspunkt og fodfæste i det fastlagte serviceniveaukvalitetsstandarder og arbejdsgangsbeskrivelserhar evne til dialog med og service over for kommunens borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnerehar interesse i tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i afdelingen og på tværs i organisationen,gerne har erfaring med sagsbehandling af sager vedrørende kontant tilskud til hjælpere og/eller BPA-ordninger (SEL § 95 og § 96)har evner og lyst til administrative opgaver, idet IT og dokumentation fylder en stor del af jobbeter god til at kommunikere både i tale og på skriftHvad skal du lave?Du vil sammen med resten af teamet skulle håndtere myndighedsopgaven på det specialiserede voksenområde inden for servicelovens rammer. Vi modtager, behandler og afgør sager om blandt andet socialpædagogisk støtte, botilbud, dagtilbud, merudgifter, BPA, forsorgshjem krisecentre og meget mere.Teamet løser de samlede sagsbehandlingsopgaver inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet for borgere over 25 år. Herunder at yde rådgivning og vejledning inden for området, og visitere til og følge op på de visiterede tilbud. Dette gør vi med borgeren som midtpunkt og på baggrund af lovgivning, politisk serviceniveau og vores socialfaglige viden og erfaring. Vi har netop igangsat en udviklingsproces, hvor vi sammen ser på smidighed i sagsbehandlingen og afsøger snitflader og søger at finde mest muligt smidige metoder til håndtering af de administrative dele. Dette for at få mest mulig tid til selve den fag-faglige del af sagsbehandlingen.Vi har stort fokus på tværgående sagsbehandling, hvor en snitflade kan være til andre faggrupper i enheden, det hele med fokus på en helhedsorienteret løsning for borgeren.Hvem er vi?Myndighedsenheden er en central enhed i Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune med et bredt sagsbehandlingsområde inden for servicelovens og sundhedslovens områder.Myndighedsenheden består af godt 40 medarbejdere, som er fordelt på fem teams og er organiseret med en leder, en souschef, en teamleder og tre faglige koordinatorer.Team administrationTeam hjælpemidlerTeam visitationTeam sociale opgaverTværgående koordinatorerMyndighedsenheden dækker en bred vifte af opgaver inden for serviceloven på voksen socialområdet, sagsbehandling på hjælpemiddelområdet og visitation til ældre inden for serviceloven. Dertil er der desuden tilknyttet flere tværgående fagkoordinatorer fx på hjerneskadeområdet.Hvad kan vi tilbyde?Vi har en spændende og travl arbejdsplads i rivende udvikling med gode sparrings- og samarbejdspartnere, mange interessante opgaver og udfordringer og ikke mindst gode kollegaer.Vi tilbyder en afdeling med høj grad af faglig selvstændighed, engagement og interesse i at yde det bedste for borgeren.Du vil blive en del af et velfungerende team, hvor der er en god tone, og hvor kollegaerne er engagerede og hjælpsomme med fokus på høj faglighed og let til grin.Derudover vil du få en arbejdsplads centralt beliggende midt på Sjælland, med gode transportmuligheder i alle retninger hvad enten du kommer i bil, bus eller tog.Er du stadig interesseret?Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Ann-Camilla Stadelund på telefon 5762 6870 eller leder Maria Brændstrup på tlf. 4187 5390.Hvis du inviteres til en samtale kan du forvente at høre fra os mandag den 17. april 2023 om eftermiddagen.Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 19. april 2023.Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Myndighedsenheden
Indrykket 29. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Sponsoreret