Nyt fra Ringsted i politiets døgnrapport

Profilbillede

Ringsted er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Nørregade, Køge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ulstrupvej, Gørlev Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Pulsen, Roskilde

Tyveri fra køretøjer:

Solrødvej, Snoldelev, Gadstrup
Munkholmvej, Holbæk
Ledreborg Alle, Lejre

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde – Greve

Kl. 06.51 rykkede politiet og redningspersonale ud til et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen i det nordgående spor på motorvejen umiddelbart før afkørsel 27 Greve N.
Det viste sig, at to varebiler var stødt sammen i forbindelse med et vognbaneskift, efter en 25-årig mand fra Brørup i sin varebil ville skifte vognbane til højre. Herunder ramte han en anden varebil, der blev ført af en 49-årig mand fra Solrød Strand.
Følgeskaderne på de implicerede køretøjer var minimale, men da den 49-åriges varebil havde et større glasparti fastspændt på sin venstre side, blev glasset knust og spredt ud over store dele af motorvejens kørebane som følge af uheldet.
Ca. en time senere var kørebanen rengjort for glasskår, og de implicerede køretøjer var væk fra motorvejen. Ingen af de to parter kom selv til skade ved uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Færdselsuheld – Københavnsvej, Roskilde

Kl. 07.42 var en cyklist og en fodgænger stødt sammen på Københavnsvej, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.
En 27-årig kvinde fra Roskilde kørte på cykel ad cykelstien i østlig retning, da en 34-årig mand fra Kirke-Eskilstrup ville krydse Københavnsvej til fods og derfor var trådt ud på cykelstien i forbindelse hermed. Afstanden til cyklisten var dog så kort, at cyklisten ikke kunne undgå at ramme den 34-årige fodgængeren. Ingen af dem kom til skade ved uheldet, som politiet registrerede omstændighederne ved.

Arbejdsulykke – Tølløsevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 07.42 fik politiet en anmeldelse om en utilsigtet hændelse i forbindelse med to skraldemænds arbejde med tømning af skraldespande.
Det viste sig, at en 40-årig mand fra Holbæk i sit job som skraldemand havde kørt en større skraldespand til skraldebilens bagende, så skraldespanden kunne blive løftet op og tømt ned i skraldebilen. Af ukendt årsag sad den 40-årige fast i løfteudstyret, så han i forbindelse med løftet af skraldespanden blev slynget op i luften. Han landede øverst på skraldebilen og pådrog sig kun diverse knubs herved.
Politiet har nu optaget rapport om sagen og orienteret Arbejdstilsynet om hændelsen, så politiet og Arbejdstilsynet senere kan få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Færdselsuheld – Østre Ringvej, Ringsted

Kl. 09.51 fik politiet melding om, at der var sket et uheld på Østre Ringvej ved en gangbro hen over vejen, idet gangbroen var blevet ramt.
Det viste sig, at en 57-årig mandlig lastbilchauffør fra Polen havde transporteret en rendegraver på en anhænger. Ved passage af gangbroen over vejen havde rendegraverens gravearm ramt gangbroen, så gravearmen var blevet revet af rendegraveren.
Ingen kom til skade ved uheldet, men det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til opsamling af udstrømmende hydraulikolie.
Ringsted kommune blev tillige underrettet om påkørslen af gangbroen, som umiddelbart ikke havde taget skade. Også Vejdirektoratet blev som vejmyndighed underrettet, idet der var opstået nogle små huller i asfalten, da gravearmen var faldet af.
Politiet afsluttede indsatsen på stedet kl. ca. 11.30 og registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Narkobilist oplyste falsk navn – Køge Bugt Motorvejen, Køge

kl. 11.10 stoppede en patrulje fra færdselsafdelingen en personbil på Køge Bugt Motorvejen ved Køge C. Bilisten havde ikke holdt til højre under kørslen, så han blev blinket ind til siden af patruljen.

Føreren af bilen fremviste et kørekort tilhørende en 33-årig mand. Det viste sig, at føreren var påvirket af narko, og han blev derfor anholdt og sigtet. Betjentene fik mistanke til, at føreren ikke var den han gav sig ud for at være. På trods af gentagne forespørgsler holdt føreren fast i sin identitet, og fremviste flere ID-kort tilhørende den 33-årige. Betjentene synes ikke, at fotoet på kørekortet lignede føreren af bilen, som blev taget med på politistationen, hvor politiet ved hjælp af fingeraftryk kan foretage en sikker identifikation.

Først da indså bilisten, at politiet ikke var sådan at narre, og han indrømmede, at det fremviste kørekort tilhørte hans bror. Den rette identitet på føreren var i stedet en 40-årig mand uden fast bopæl. Den 40-årige var udover at være narkopåvirket heller ikke i besiddelse af et kørekort, da han fik frakendt efter adskillige overtrædelser af færdselsloven. Den 40-årige var desuden eftersøgt til afsoning af 50 dages fængsel, som han blev idømt for kørsel i frakendelsestiden i gentagelsestilfælde.

Den 40-årige mand blev sigtet for at overtræde straffeloven, idet han ved at oplyse sin brors navn ved anholdelsen risikerede at få ham straffet uretmæssigt. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev overdraget til Kriminalforsorgen til afsoning af sin fængselsstraf.

Senere vil de nye sager blive afgjort.

Færdselsuheld – Oddenvej, Nykøbing Sj. - Odsherred

Kl. 15.33 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor det viste sig, at ingen var kommet til skade.
Uheldet skyldtes ifølge en 71-årig mand fra Roskilde, at en svane pludselig var vandret ud på vejen, så han havde bremset op i den personbil, han førte i sydøstlig retning.
Opbremsningen opdagede en bagfra kommende 25-årig mand fra Holbæk for sent, så han påkørte bagenden af den 71-åriges bil, så begge biler fik mindre materielle skader.
Der blev ikke brug for den tilkaldte ambulance, og politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Falsk bankmænd på spil – Køge

Kl. 16.22 anmeldte pårørende til en 77-årig kvinde fra Køge, at hun kort forinden var blevet ringet op af en fremmed mand. Han havde præsenteret sig som værende ansat i et navngivent pengeinstitut og kunne se, at der var flyttet et stort pengebeløb fra den 77-åriges bankkonti. Den 77-årige var dog lidt forundret herover, hvorefter den falske bankmand oplyste, at en anden mand ville ankomme til hendes bopæl for at hente hendes betalingskort, som var blevet misbrugt. De skulle således udskiftes og kunne udleveres til den mand, der ca. 10 minutter senere dukkede op og fik to betalingskort udleveret.
Efterfølgende havde den 77-årige konstateret, at de to betalingskort få minutter efter udleveringen var blevet misbrugt til uberettiget hævning af 30.000 kr. i en hæveautomat i Herfølge. Begge kort var nu blevet spærret, så de ikke længere kunne misbruges.
Den 77-årige beskrev manden, der afhentede betalingskortene, som: mand, østeuropæisk af udseende, 25-30 år, 170-175 cm høj, spinkel af bygning, sort kort hår og iført sort tøj. Den falske bankmand i telefonen talte dansk med accent.
Politiet har nu optaget rapport om sagen i et forsøg på at finde frem til de to mistænkte i sagen.
Samtidig vil politiet opfordre til at være særdels skeptisk over for uventede telefonopkald fra personer, der udgiver sig f.eks. at ringe fra et pengeinstitut eller en myndighed. Endvidere skal man være meget skeptisk, såfremt personlige oplysninger, konto- eller kortnumre og PIN-koder ønskes oplyst.
Sluttelig vil politiet også opfordre til at tage snak med ældre familiemedlemmer om, hvordan man skal agere, hvis et tilsvarende telefonopkald modtages, idet ofte ældre personer bliver kontaktet af denne type kriminelle.

Færdselsuheld – Lyngvej, Ellinge Lyng, Højby Sj. – Odsherred

Kl. 16.34 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to bilister var stødt sammen, så et hegn efterfølgende var blevet ramt.
Det viste sig, at en 62-årig mand fra Højby Sj. var kørt ad Lyngvej i sydlig retning i en personbil. I et uopmærksomt øjeblik var han kommet lidt for langt over i den anden halvdel af vejen, så han ramte venstre forskærm på en modkørende personbil, der blev ført af en 56-årig mand fra Bornholm.
Ingen af dem kom til skade ved uheldet, hvorved begge biler endte i rabatten og påkørte et hegn på en privat adresse ved uheldsstedet.
Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Utryghedsskabende mand i toget - Hørve - Odsherred

Kl. 22.52 anmeldte togpersonalet, at en ung mand gik rundt og slog på døre og vinduer i toget, råbte umotiveret højt og måske var påvirket af et eller andet.
Politiet fik efterfølgende på Hørve station kontakt til en spirituspåvirket og lettere opfarende, 20-årig mand fra Nykøbing Sj., som blev skønnet i stand til at klare sig selv. Politiet valgte at køre den 20-årige hjem, så roen og trygheden i toget kunne blive genoprettet. Intet var blevet ødelagt af den 20-åriges adfærd, så han blev ikke sigtet for noget trods sin adfærd.

Røg fra bygning – Skullebjerg, Gevninge, Roskilde – Lejre

Kl. 23.50 rykkede brandvæsnet og politiet i anledning af anmeldelse fra et alarmfirma om, at der var røg i en industribygning.
Der blev ikke behov for brandslukning, idet røgen stammede fra nogle klude i en spand i kælderen i bygningerne. Kludene formodes at være selvantændt, men uden at forrette skade på andet end indholdet i spanden. Politiet foretog sig ikke yderligere og overlod til brandvæsnet at sørge for udluftning.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Hundige Alle, Greve

Kl. 02.15 standsede politiet en personbil, som blev ført ad Hundige Alle. Ved den rutinemæssige kontrol kunne politiet konstatere, at en 23-årig mand fra Roskilde sad bag rattet. Han var i forvejen frakendt kørekortet og blev derfor sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.
Ved en nærmere kontrol af den 23-årige og bilen fandt politiet føreren i besiddelse af en køkkenkniv med en bladlængde på 14 cm. Fundet af kniven medførte endnu en sigtelse for overtrædelse af knivloven, da han ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål at bruge kniven til.
Da den 23-årige inden for de seneste tre år havde adskillige sager om kørsel uden førerret eller i frakendelsestiden, beslaglagde politiet personbilen med henblik på senere konfiskation ved et retsmøde, som han vil blive indkaldt til.

Grundlovsforhør – Indbrud i telebutik – Nørregade, Køge

Kl. 02.49 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i forretningsruden til en telebutik i Nørregade. Tre mænd var efterfølgende løbet ind i forretning og kort efter kommet ud, inden de forsvandt til fods ad Nørregade.
Flere patruljer blev sendt Køge-området og kunne i Nørregade konstatere, at en personbil var blevet anvendt som rambuk i forbindelse med indbrud i telebutikken. Bilen var blevet efterladt på stedet, hvorfor politiet sikrede bilen med henblik på nærmere undersøgelse. Det var ikke muligt at få klarlagt, i hvilket omfang der var stjålet noget fra telebutikken.
Samtidig ledte patruljer i både Køge og omegnen af byen efter de tre flygtende indbrudstyve, indtil en hundepatrulje på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning fattede interesse for en bil med udenlandske nummerplader, idet bilen på dette tidspunkt af natten kørte med væsentligt højere hastighed end tilladt og forventet.
Politiet kørte efter den udenlandske personbil, der satte hastigheden ned og kørte væk fra motorvejen ved afkørsel 29 Greve S. Ved afkørslen kørte føreren frem mod rødt lys og fortsatte videre uden at standse ad Mosede Landevej mod sydøst igen med høj hastighed.
I rundkørslen ved Rørhaven / Holmeagervej kørte føreren venstre rundt i rundkørslen, men mistede herunder kontrollen over personbilen, der forulykkede og ramte en lygtepæl.
To mænd flygtede fra bilen, mens en tredje forblev i bilen og straks blev anholdt.
De to flygtede mænd blev eftersøgt med politihunde i både et nærliggende villakvarter og i et moseområde.
Efter knap en times søgen lykkedes det en hundefører at finde og anholde endnu en af de flygtede, der gemte sig i moseområdet.
De to anholdte blev identificeret som to mænd på 29 og 39 år fra Rumænien. Det lykkedes ikke trods intensiv eftersøgning med politihunde at finde den tredje mand, der forsvandt i villaområdet.
De anholdtes bil var en bil med rumænske nummerplader, og ved ransagning af bilen fandt politiet adskillige mobiltelefoner, som formodes at være blevet stjålet ved rambuktyveriet i Nørregade kort forinden.
De to anholdte rumænere vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil af hensyn til den fortsatte efterforskning begære dørlukning under retsmødet.


OPFØLGNING


Uligevægtig mand sigtet og indlagt – Tømmerup, Kalundborg

Den 50-årige mand fra Spanien, som var blevet frihedsberøvet onsdag morgen i Ubberup-området ved Kalundborg, endte med at blive løsladt efter forsøg på afhøring om sin adfærd og blev efterfølgende indlagt på et hospital til undersøgelse og fornøden behandling for sin uligevægtige sindstilstand.
Manden havde i løbet af tirsdagen og natten til onsdag havde givet anledning til forskellige politimæssige indsatser i Tømmerup og Ubberup øst for Kalundborg, indtil han blev frihedsberøvet tidligt onsdag morgen, da han havde henvendt sig på en privat adresse i Ubberup-området.
Det viste sig, at han i sin uligevægtige sindstilstand havde henvendt sig på adressen på en sådan voldsom måde, at politiet fandt grundlag for at sigte ham for forsøg på vold over for beboerne på adressen. Ingen havde pådraget sig fysiske skader, men beboerne var dog noget påvirkede af omstændighederne ved mandens voldsomme og pludselige henvendelse tidligt onsdag morgen.
Den 50-årige mand fra Spanien vil senere høre nærmere fra politiet i anledning af efterforskningen i straffesagen mod ham.


Byretsdom for grov vold efter overfald på mand – Nylandsvej, Køge

Retten i Roskilde afsagde tirsdag en dom over en nu 20-årig mand fra Sverige, som blev idømt fem måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud de næste seks år.

Den 20-årige blev dømt for grov vold efter straffelovens bestemmelser herom, efter at han den 29. januar 2021 på Nylandsvej i Køge slog en dengang 21-årig mand i hovedet med en hammer samt for at have tildelt offeret flere knytnæveslag.

Selv om offeret hurtigt kom under lægelig behandling, døde han kort efter voldsudøvelsen.

Motivet til voldsudøvelsen var en uenighed via et socialt medie, hvilket havde gjort den dømte så ophidset, at han udøvede vold mod offeret, da de tilfældigt mødtes på Nylandsvej.

Den dømte blev efter domsafsigelsen frihedsberøvet efter bestemmelser i hjemrejseloven.

Rettens kendelse om frihedsberøvelsen efter dommen blev kæret, ligesom selve dommen blev anket, så Østre Landsret skal nu se nærmere på både straffesagen og grundlaget for frihedsberøvelsen af den dømte efter dommen.

Ved retsmødet blev der tillige afsagt kendelse om navneforbud i sagen.

Anklagemyndigheden rejste tiltale i sagen efter straffelovens bestemmelser om grov vold og ikke for manddrab, selv om offeret døde kort efter voldsudøvelsen. Afgørende for den rejste tiltale var en retsmediciners udtalelse om, at læsionerne næppe skønnedes at have haft betydning for dødens indtræden, og at der ingen holdepunkter var for, at den udøvede vold havde været dødelig.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler