Døgnrapporten i Ringsted: tirsdag den 4. januar

Profilbillede

Ringsted er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Falkevej, Køge
Maglegårdsvej, Roskilde
Stejlhøj, Kalundborg
Parallelvej, Holbæk

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Gartnervænget, Bjæverskov
Fælledvej, Roskilde

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Svanelunden, Veddinge, Fårevejle St.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

A Ladingsvej, Nykøbing Sj.
Skovbrynet, Jyderup

Tyveri fra køretøjer:

Ingen


Narkokørsel mv. – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 10.15 standsede færdselspolitiet en personbil i det nordgående spor på motorvejen med henblik på rutinemæssig kontrol, idet bilens mandlige ejer ikke havde noget kørekort. Den mandlige fører i bilen var ikke ejeren, men en 38-årig mand fra Greve, der havde førerret, men blot ikke medbragt kørekortet. Endvidere lugtede det af hash i bilens kabine, og den 38-årige fører medvirkede i en narkometertest, der gav udslag for mulig påvirkning af metadon under kørslen.
Politiet sigtede den 38-årige for både narkokørsel og det glemte kørekort, hvorefter han i forbindelse med en kortvarig anholdelse fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Når analyseerklæringen foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.
Den 38-årige var tillige efterlyst af Københavns Politi, der ønskede at foretage en indkaldelse til fogedretten over for ham. Det blev klaret telefonisk, så den 38-årige senere selv skal indfinde sig i fogedretten for at få klaret det retsmøde.

Kontrol af udenlandsk arbejdskraft - Kalundborg

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi var i løbet af mandag formiddag på uvarslet besøg i syv virksomheder med henblik på kontrol af eventuel ulovlig arbejdskraft.
Kontrollen omfattede seks restaurationer og spisesteder samt en enkelt butik i den centrale del af Kalundborg by. Og politiet kunne ved middagstid forlade byen med en tom notesbog, idet der ingen af stederne var grundlag for at sigte nogen, foretage anholdelse af personer til nærmere undersøgelse af deres opholds- og arbejdsforhold i Danmark eller i det hele taget indlede en efterforskning om mulig overtrædelse af udlændingelovgivningen.

Arbejdsulykke – Kildeager, Benløse, Ringsted

Kl. 11.42 blev en ambulance tilkaldt til en arbejdsplads, idet en person var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde.
Politiet fik på stedet kontakt til den tilskadekomnes arbejdskollegaer, der kunne oplyse, at en 31-årig mand fra Skælskør fra et stillads var kravlet op på et tag. Da han ville ned igen og hoppede ned på stilladset, faldt stilladset sammen omkring ham. Herved pådrag han sig lette kvæstelser, så han i den tilkaldte ambulance blev kørt på skadestuen til fornøden behandling. Politiet konsulterede Arbejdstilsynet og har nu optaget rapport om ulykken, så politiet og Arbejdstilsynet senere kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Arbejdsulykke – Holbækvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 12.45 rykkede politiet ud til endnu en arbejdsulykke, idet en mand havde skåret sig i den ene hånd.
Det viste sig, at 34-årig mand fra Holbæk havde arbejdet med en sav, hvorfra han ville fjerne et stykke træ ved at påvirke sikkerhedskappen på saven. I den forbindelse fik han sig skåret sig i den ene hånd, så han i den tilkaldte ambulance måtte en tur på skadestuen til fornøden behandling.
Arbejdstilsynet kom til arbejdsstedet og kontrollerede den anvendte sav og dens sikkerhedskappe som et led i de undersøgelser, som Arbejdstilsynet og politiet foretog på stedet for senere at kunne afgøre, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Måske ulovlig droneflyvning – Snoldelev, Gadstrup – Roskilde

Kl. 13.58 fik politiet en henvendelse fra luftfartsmyndighederne om, at nogen havde fløjet med en drone inden for en radius af to kilometer fra en lufthavns område, idet droneflyvning inden for dette område var ulovlig og kunne være til fare for flytrafikken til og fra lufthavnen i Roskilde.
En patrulje blev sendt til Snoldelev-området, hvor politiet fik kontakt til en 65-årig mand fra Gadstrup. Han havde umiddelbart forinden anvendt en drone, som politiet beslaglagde som bevis i sagen, mens politiet ud fra den 65-årige forklaring får klarlagt, om hans anvendelse af dronen i Snoldelev-området kan være en overtrædelse af dronelovgivningen.

Færdselsuheld / narkokørsel / kørsel i frakendelsestiden – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 14.04 var en 32-årig mand fra Albertslund forulykket med sin personbil under kørsel ad motorvejen i vestlig retning. Det viste sig, at der ved uheldsstedet var en del vand på kørebanen, så den 32-årige havde ifølge sin forklaring mistet kontrollen over bilen på grund af aquaplanning. Herefter var bilen skredet ud og havde efterfølgende ramt autoværnet. Den 32-årige var ikke kommet til skade ved uheldet, hvor ingen øvrige trafikanter blev involveret.
Politiet mistænkte den 32-årige for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve på et sygehus til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Endvidere viste det sig, at den 32-årige i forvejen var frakendt førerretten, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.
I forbindelse med oprydningsarbejdet var motorvejen spærret i en kortere periode, hvor det lokale redningsberedskab spulede kørebanen.

Hastighedsovertrædelse – Skagerakvej, Holbæk

Kl. 17.00 foretog færdselspolitiet en måling af trafikanters hastighed under kørsel ad Skagerakvej, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t inden for bymæssig bebyggelse. Færdselspolitiet anvendte en såkaldt lasermåler til at måle hastigheden, da en personbil med tilkoblet påhængsvogn blev målt til at køre med mindst 72 km/t.
Føreren var en 28-årig mand fra Holbæk, som blev sigtet for den overtrædelse af færdselslovens hastighedsbestemmelser. Han blev samtidig gjort bekendt med, at overtrædelsen var en overskridelse af hastighedsbestemmelserne med mere end 40 %, når han kørte med tilkoblet påhængsvogn, så han kan ud over en bøde også forvente en påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Det vil i givet fald medføre krav om en ny teori- og køreprøve, såfremt han vil beholde førerretten fremadrettet og med en prøvetid på tre år, hvor han ikke må begå færdselslovsovertrædelser, der kan medføre f.eks. frakendelse af kørekortet.

Færdselsuheld – Godsvej / Hundige Centervej, Greve

Kl. 17.07 var to personbiler stødt sammen i det lysregulerede kryds Godsvej – Hundige Centervej, så politiet rykkede ud til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 44-årig kvinde fra Greve var kørt ad Godsvej mod nord og i lyskrydset foretog svingning til venstre for at køre ad Hundige Centervej mod vest. Under svingningen blev hun påkørt af en 57-årig mand fra Greve, der kørte ad Godsvej mod syd og skulle ligeud i lyskrydset. Et par passagerer i det ene køretøj blev kørt til kontrol på skadestuen, men både de og de to førere var alle sluppet uden behandlingskrævende skader som følge af sammenstødet. Politiet optog rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at vigepligtsreglerne kan være overtrådt.

Spirituskørsel i frakendelsestiden – Rådhusvej, Asnæs – Odsherred

Kl. 17.30 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 38-årig mand fra Fårevejle St. for både spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden i en varebil. Forinden havde den 38-årige forsøgt at undgå lovens lange arm ved at ville flygte fra stedet, men han blev i den forbindelse tilbageholdt og anholdt, så han kunne få udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol inden løsladelsen. Den 38-årige vil således høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Tjebberupvej, Tjebberup, Holbæk

Kl. 18.39 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, idet to modkørende bilister var stødt sammen.
På uheldsstedet traf politiet en spirituspåvirket, 61-årig mand fra Holbæk, der blev anholdt og sigtet for spirituskørsel i den personbil, som han havde ført ad Tjebberupvej mod nordøst i forbindelse med færdselsuheldet. I modsat retning kørte en 45-årig mand fra Holbæk også i en personbil, da parterne stødte sammen. Den 61-årige fik udtaget en blodprøve på sygehuset og blev efterfølgende løsladt. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet.
Politiet optog rapport for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved sammenstødet og på grund af mistanke om den ene parts spirituskørsel.

Spirituskørsel – Nykøbingvej, Hørve – Kalundborg

Kl. 21.45 anholdt og sigtede politiet en 24-årig mand fra Hørve for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi