Direktionskonsulent med flair for økonomi og udviklingsprojekter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ringsted Kommune søger en direktionskonsulent til at understøtte kommunens øverste ledelse. Direktionskonsulenten agerer bindeled mellem direktionen og kommunens fagcentre/stabe, med særligt fokus på udvikling og implementering af tværgående udviklingsprojekter og strategiske initiativer. Derudover vil du indgå i Ringsted Kommunes budgetafdeling, hvor du vil varetage en række økonomiopgaver. 

Dine primære ansvarsområder: 

 • Ansvarlig for Ringsted Kommunes budgetproces
 • Ansvarlig for Ringsted Kommunes sociale investeringsfond
 • Politisk betjening fx udarbejdelse af dagsordner, udvalgsbetjening og temadrøftelser 
 • Projektleder for tværgående og strategiske vigtige projekter i kommunen pt. er det bl.a. nyt ERP- system
 • Sparringspartner for organisationen i relation til direktion/koncernledelse
 • Ad hoc opgaver inden for økonomiområdet

 

En væsentlig del af stillingen er, at du får ansvaret for gennemførelsen af Ringsted Kommunes budgetproces. Ringsted Kommune har en sund økonomi, og foretog i sidste budget en række tilpasninger for at imødegå de udfordringer, der allerede kunne ses i horisonten sidste år. Derfor bygger budgettet for 2024 på et sundt fundament. Næste års budget er præget af landspolitiske udfordringer. Der er derfor brug for et fyrtårn i budgetprocessen som har en god økonomiforståelse og som kan lede politikkerne sikkert igennem processen. Vi har en forventning om, at du vil bidrage til en løbende udvikling af den måde, vi fastlægger budgettet.

En anden del af stillingen er at være ansvarlig for Ringsted Kommunes sociale investeringsfond. Formålet med fonden er, at styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Målsætningen er, at den sociale investeringsfond skal være økonomisk bæredygtig, og dermed selv kunne finansiere nye sociale investeringer.

Vi har nedsat et § 17.4-udvalg, som rådgiver Byrådet i relation til kommunens sociale investeringer og behandling af ansøgninger. Du vil være bindeleddet imellem de mange parter, der spiller ind i fondens virke. Der vil derfor også her være et tæt samarbejde med fagcentrene og eksterne aktører om at koordinere Ringsted Kommunes indsats med at identificere sociale investeringer. 

Hvem er du 
Du har en akademisk baggrund fx inden for samfundsvidenskab eller økonomi og erfaring med udviklingsopgaver og projektledelse, gerne fra en kommune. Vi ser gerne at du har erfaring med økonomistyring og budgetlægning fra en kommune. Du er en initiativrig, selvstændig og proaktiv person, som har et strategisk blik for udvikling. Du har en skarp pen og en god talforståelse samt en god forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation. Desuden evner du at sikre fremdrift i en til tider kompleks hverdag.  Som person er du udadvendt, og du formår at arbejde sammen med mange forskellige kolleger i organisationen. Sidst men ikke mindst har du benene solidt plantet på jorden og kan håndtere et job med  høje forventninger og korte tidsfrister.

Afdeling
Stillingen er forankret i Økonomi, HR og Løn, med reference til afdelingslederen for budgetafdelingen. I dagligdagen vil du have et tæt samarbejde med kommunens anden direktionskonsulent, som er forankret i staben for Digitalisering, Jura og Kommunikation. 

Vi tilbyder 
Du vil møde en arbejdsplads, hvor dine kolleger er både selvkørende og holdspillere. Vi vægter sparring på kryds og tværs højt, hvor vi i samspil med hinanden skaber de bedste resultater. 

Vi er en afdeling, som sætter pris på humor og åbenhed – og lægger vægt på at indgå i det sociale fællesskab. Vores samarbejde er præget af høj faglighed, og en fleksibilitet og selvstændighed i forhold til arbejdstilrettelæggelsen, men samtidig vil der være arbejdsopgaver – primært i relation til det politiske arbejde - som skal løses uden for den normale arbejdstid.

Der vil blive tilbudt kurser og efteruddannelse efter behov. 

Du kan forvente:

 • spændende og afvekslende opgaver
 • et arbejde som foregår tæt på Byrådet og direktionen
 • plads til selvstændighed i opgaveløsningen og hjælpsomme kollegaer
 • faglige udfordringer og personlig udvikling
 • en velfungerende arbejdsplads med højt til loftet, uformel atmosfære og let til smil

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at rette henvendelse til Jacob Studsgaard, som er stabschef for Økonomi, HR og Løn på telefon 29 46 98 33.

Stillingen er en fuldtidsstilling og aflønnes efter gældende overenskomst og med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Ansøgningsfristen er 12. marts og vi forventer at holde første samtale den 18. marts og anden samtale den 22. marts. 

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ringsted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Økonomi og Indkøb, Amtstue Alle, 4100 Ringsted

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001290

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet